FORGOT YOUR DETAILS?

Западно Шотландски Университет (UWS)

С начало от 1897 г. Западно Шотландският Университет е един от най-иновативните модерни университети в Шотландия и има за цел да оказва трансформационно влияние върху икономическото, социалното и културното развитие в Западна Шотландия и извън нея. Наскоро класиран в топ 5% от университетите по целия свят, университетът предлага подходящо, висококачествено и всеобхватно висше образование и иновативни и полезни изследвания и има за цел да направи общностите, за които работи, по-успешни и да създаде възможности за всички да участват. UWS има отличителна и важна регионална роля, с четири кампуса в западната и югозападната част на Шотландия: Ayr, Dumfries, Hamilton и Paisley. За да подпомогнем разширяването на международния обхват, привлекателността и целите на университета, наскоро отворихме нашия пети кампус в Лондон, който ще действа като динамичен център за "доставка" на чуждестранни студенти за обучение по бакалавърски, магистърски или докторски програми по бизнес или здравни дисциплини. UWS е международен университет с над 1400 чуждестранни студенти от повече от 70 страни по света и работим с над 100 международни партньори. В университетите предлагаме широка гама от академични, социални и спортни съоръжения и предлагаме редица курсове, следдипломни квалификационни програми и научни степени.


Атински университет

Факултетът по комуникации и медийни изследвания е в авангарда в областта на комуникационната теория и медийната практика в Гърция. Изследователската група HABIT осигурява висококачествено образование и изследвания в областта на човешко-центриран дизайн, игрови изследвания и игрови взаимодействия между другото.

Център за обучение и иновации

Центърът за образование и иновации е частно предприятие със седалище в София (България). Нашата мисия е да осигурим висококачествено езиково обучение и обучение на учители, като използваме принципите на междукултурното обучение, равните възможности за всички, многоезичието и прилагането на иновативни методи на преподаване, обучение и комуникация. Центърът работи в партньорство с различни обществени и неправителствени институции като Департамента за обучение на учители в София, начални и средни училища и детски градини, както и с издателства и професионални асоциации като Балканското дружество за педагогика и образование България.


 

Smart Bananas

Smart Bananas е лаборатория за образование, обучение и социални иновации. Заедно с тяхната международна мрежа от e учени и изследователи в сферата на образованието, професионалното образование и обучение, усъвършенствано технологично обучение, социални науки, социални грижи, оценка на политики и програми Smart Bananas работи за разработването, валоризирането и защитата на потенциала и същността на хората от всички възрасти. Smart Bananas създава нови инструменти за споделяне на знания, за да подобри уменията и компетенциите на хората във всяка област. Smart Bananas работи за подобряване на хората - от цифровата грамотност до цифровото овластяване. Тяхната страст е да приведат властта на интернет да промени живота на хората:

  • По-лесен достъп до учене

  • Подобрена професионализация

  • Повишено участие социализация

  • Самосъзнанието

  • Самостоятелността

 

G.M Eurocy Innovations

G.M EuroCy Innovations Ltd е компания за информационни и консултантски услуги, основана през 2008 г. в Кипър. Компанията има за цел да допринесе за социалното развитие и иновациите в Кипър и впоследствие в Европа. G.E Center е частен образователен институт в Ларнака, Кипър, който предлага пълен учебен опит и разнообразни курсове за всички възрасти на деца и възрастни. Възползвайки се от разнообразния и вълнуващ опит на учителите, уроците се обогатяват чрез стимулиране на опита и усвояването на съдържание от страна на учениците.

 


 

Фондация "Теотокос"

Фондация "Теотокос" е организация с нестопанска цел и е действаща непрекъснато от 1963 г. Специални образователни и терапевтични услуги се предоставят на деца от предучилищна възраст на възраст 2,5-5 години (ранна интервенция) и на тийнейджъри на възраст 14 години - 20 години със забавяне на развитието, разстройства на интелектуалната система в развитието и нарушения на аутистичния спектър. Професионално обучение и рехабилитация се предоставят на млади хора на възраст между 20 и 35 години. Повече от 5 000 души са подкрепени и са получили услуги през 52-те години от функционирането на фондацията. В момента се посещава от 370 деца и младежи, от които около 60 са от бедни семейства без социално осигуряване.


 

Асоциация "Мария-Кюри"

Асоциация "Мария-Кюри" е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1998 г. в Пловдив, България. От 2014 г. Асоциацията е член на Националната асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания. Основните ни услуги са насочени към хора с увреждания и други групи в неравностойно положение, както и към професионалисти, работещи с тях. Ние предлагаме: професионално ориентиране и консултиране, професионални обучения, иновативни подходи за обучение и други.


 

TOP