FORGOT YOUR DETAILS?

Общността на Play2Do е съставена от учители, обичотели, лектори и други професионалисти, работещи с ученици със специални образователни потребности.

В рамките на общността на Play2Do ще имате възможност да срещнете съмишленици, с които да размените идеи и добри практики в специалното образование, да тествате и оцените симулационната практическа среда на Play2Do и да участвате в нашите събития в България, Гърция, Кипър, Италия и Великобритания.

TOP